Return to Top Page
Return to November


MORE PHOTOS NOVEMBER

7-5-3 Shichi-Go-San at Kanda Myojin Shrine
7-5-3 Shichi-Go-San at Yushima Tenjin Shrine
7-5-3 Shichi-Go-San at Shibamata Taishakuten
7-5-3 Shichi-Go-San at Meiji Jingu Shrine
7-5-3 Shichi-Go-San at Sensoji Temple in Asakusa
7-5-3 Shichi-Go-San at Tsurugaoka Hachiman in Kamakura
7-5-3 Shichi-Go-San at Hie Shrine in Nagatacho
Autumn Colored Leaves at Kiyosumi Garden
Autumn Colored Leaves at Shinjuku Gyoen
Autumn Colored Leaves at Hondoji Temple in Matsudo
Autumn Colored Leaves at Tozenji Temple in Matsudo
Autumn Colored Leaves at Rikugien Garden
Autumn Colored Leaves at Takebashi and the East Garden of the Imperial Palace
Autumn Colored Leaves at Tonogayato Garden in Kokubunji
Bugaku - Meiji Jingu Shrine
Chigosan Gyoretsu at Sojiji in Tsurumi
Chrysanthemum Exhibition at Tojotei in Matsudo
Chrysanthemum Festival at Yushima Tenjin Shrine
Dream Yosakoi
Fire Walk at Akiba Shrine
Hanno Festival
Hiwatari at Akiba Shrine
Hoin Kagura at Meiji Jingu Shrine
Honjo Matsuri in Saitama Prefecture
Issa Matsuri
Meiji Jingu Shrine Autumn Festival - Bugaku
Meiji Jingu Shrine Autumn Festival - Momoteshiki Archery
National Folk Performing Arts Festival at Nihon Seinenkan
Rose Festival at Yatsu Rose Garden
Shoes Festival at Tamahime Inari Shrine
Sokei Baseball
Tori-no-ichi at Otori Shrine in Asakusa
Tori-no-ichi at Hanazono Shrine in Shinjuku
Yabusame at Meiji Jingu Shrine Autumn Festival
Yosakoi, Dream
Yushima Tenjin Shrine Chrysanthemum Festival


Meiji Jingu Shrine Autumn Grand Festival - Bugaku
(2008 Photos)


Sokei Baseball Games
(2009 Photos)

Autumn Roses at Yatsu Rose Garden
(2009 Photos)

Annual Autumn Festival of Meiji Shrine
(2008 Photos)

- Momoteshiki (Japanese ritual archery) Nov. 3

- Yabusame (Horseback archery) Nov. 3


Yushima Tenjin Kiku Matsuri (Chrysanthemum Festival)
(2004 Photos)


Yushima Tenjin Kiku Matsuri (Chrysanthemum Festival) 2009

Chrysanthemum Exhibition at Tojotei, Matsudo

Honjo Matsuri in Saitama Prefecture


Chigosan Gyoretsu at Sojiji in Tsurumi

Dream Yosakoi

Hanno Festival

Hiwatari (Firewalk) at Akiba Jinja Shrine

Tori-no-ichi at Otori Shrine in Asakusa

Tori-no-ichi at Hanazono Shrine in Shinjuku


7-5-3 (Shichi-Go-San) at Kanda Myojin Shrine

7-5-3 (Shichi-Go-San) at Yushima Tenjin Shrine

7-5-3 (Shichi-Go-San) at Shibamata Taishakuten

7-5-3 (Shichi-Go-San) at Meiji Jingu Shrine

7-5-3 (Shichi-Go-San) at Sensoji Temple and Asakusa Shrine


7-5-3 (Shichi-Go-San) at Tsurugaoka Hachimangu in Kamakura

7-5-3 (Shichi-Go-San) at Hie Shrine in Nagatacho, Chiyoda-kuHoin Kagura at Meiji Jingu Shrine

National Folk Performing Arts Festival

- Shishimai of Morioka

- Sawarabayashi

- Oshima Island New Year Performing Arts

- Izumo Okuiishi Kagura

Issa Matsuri

Shoe Festival at Tamahime Inari Shrine in Taito-ku

Colored Leaves at Kiyosumi Garden


Colored Leaves at Shinjuku Gyoen National Garden 2012 (Nov. 29)


Colored Leaves at Shinjuku Gyoen National Garden

Colored Leaves at Hondoji Temple, Kitakogane in Matsudo

Colored Leaves at Tozenji Temple, Kitakogane in Matsudo

Colored Leaves at Rikugien Garden


Colored Leaves at Takebashi and the East Garden Area of the Imperial Palace

Colored Leaves at Tonogayato Gardens in Kokubunji

Return to top of this page