Return to Top Page
Return to June


MORE PHOTOS JUNE

Asakusa Ofujisan Ueki-Ichi
Bunkyo Ajisai Matsuri (Hydrangea Festival)
Giant Banner Festival at Shinozaki Sengen Shrine
Gujo Odori in Aoyama at Chichibu-no-miya Rugby Stadium
Hie Shrine Sanno Matsuri - Jinkosai Parade
Hie Shrine Sanno Matsuri - Kamimachi Ujiko Mikoshi Rengo Parade
Hie Shrine Sanno Matsuri - Shitamachi Rengo Mikoshi Parade Nihonbashi-Kyobashi
Hoozuki Ichi at Atago Shrine
Hyakuman-ben Nembutsu at Shinshoji Temple
Hydrangea and Iris Flowers at Hondoji Temple
Hydrangea at Hase Kannon Temple
Hydrangea at Joju-in Temple
Hydrangea at Meigetsu-in Temple
Iris Festival at Horikiri Shobu-en
Katsushika Iris Festival at Mizumoto Park
Kiyari Ondo Memorial Monument Ceremony
Manto Mikoshi of Sumida Inari Shrine
Nagoshi-no-Harae Chinowa Kuguri
Nagoshi-no-Harae Katashiro Nagashi (Suijosai)
Night Festival of Torigoe Shrine
Oyama Biraki (Mt. Fuji Opening Ceremony at Ono Teruzaki Shrine in Taito-ku)
Sankeien Garden Hydrangea
So-Kei Baseball Games (Waseda University vs. Keio University)
Ten-no sai Festival at Shinagawa Shrine
Tenno-Sai Annual Festival of Susanoo Shrine
Tenno-Sai Grand Festival of Susanoo Shrine
Ebara Shrine Ten'no Sai Festival
Ebara Shrine Ten'no Sai Festival (Sea)
Tsukiji Shishi Matsuri
Urayasu Sanja MatsuriSo-Kei Baseball Games (Waseda University vs. Keio University)


Sankeien Garden

Katsushika Iris Festival at Mizumoto Park

Hydrangea at Meigetsu-in Temple

Hydrangea at Joju-in Temple

Hydrangea at Hase Kannon Temple

Hydrangea and Iris Flowers at Hondoji Temple


Bunkyo Ajisai Matsuri (Hydrangea Festival)


Tenno-Sai Annual Festival of Susanoo Shrine (June 5, 2016)
Tenno-Sai Grand Festival of Susanoo Shrine

Tenno-Sai Grand Festival of Susanoo Shrine (Saturday)


Tenno-Sai Grand Festival of Susanoo Shrine (Sunday)Annual Ten-no sai Festival at Shinagawa Shrine


Ebara Shrine Ten'no Sai Festival
(The shrine mikoshi sails to Odaiba Kaihin Koen of Tokyo Bay at 10:30 a.m.)

Ebara Shrine Ten'no Sai Festival
(The shrine mikoshi returns to the shrine and town mikoshis join the parade at 3 p.m.)

Night Festival of Torigoe Shrine

Night Festival of Torigoe Shrine 2010

Night Festival of Torigoe Shrine (misc)


Kiyari Ondo Memorial Monument Ceremony


Hie Shrine Sanno Matsuri - Jinkosai Parade

Hie Shrine Sanno Matsuri - Kamimachi Ujiko Mikoshi Rengo ParadeHie Shrine Sanno Matsuri - Shitamachi Rengo Mikoshi Parade
Iris Festival at Horikiri Shobu-en

Manto Mikoshi of Sumida Inari ShrineTsukiji Shishi Matsuri

Urayasu Sanja Matsuri

Hoozuki Ichi at Atago Jinja

Hyakuman-ben Nembutsu at Shinshoji Temple

Gujo Odori in Aoyama at Baisoin Temple

Gujo Odori in Aoyama at Chichibu-no-miya Rugby Stadium (2013)

Nagoshi-no-Harae Chinowa Kuguri

Nagoshi-no-Harae Katashiro Nagashi (Suijosai)

Asakusa Ofujisan Sengen Shrine Ueki-ichi

Oyama Biraki (Mt. Fuji Opening Ceremony at Ono Teruzaki Shrine in Taito-ku)

Giant Banner Festival at Shinozaki Sengen Shrine 2012Giant Banner Festival at Shinozaki Sengen Shrine 2009

Return to top of this page