Return to Top Page
Return to JulyMORE PHOTOS JULY

Asagao Ichi
Doyo-no-Ushino-hi (Eel-Eating Day)
Enma Daioh at Taisoji Temple
Enoshima Shrine Tenno-Festival
Fu-rin Matsuri at Nishi Arai Daish
Goldfish Festival
Hanabi Taikai (Fireworks Displays)
Haneda Shrine Annual Festival
Hibiya Park Giant Morning Glory Exhibition
Hiratsuka Tanabata Matsuri
Hoozuki Ichi at Sensoji
Horoku-Kyu at Zenkokuji (Bishamonten) in Kagurazaka
Kagurazaka Awa Odori
Kappabashi Shitamachi Tanabata Matsuri
Kawasaki Daishi Wind-bell Fair
Konnyaku Enma at Gengakuji
Kuki's Chochin Matsuri (Day)
Kuki's Chochin Matsuri (Night)
Kumagaya Uchiwa Matsuri
Lotus Flowers at Shinobazu-no-ike Pond at Ueno Park
Mizudome-no-Mai
Narita Gion Matsuri
Ose-no-Shishimai at Hikawa Shrine in Yashio, Saitama Prefecture
Shinjuku Eisa
Shishimai at Hanahata Otori Shrine
Shitamachi Tanabata Matsuri
Toro Nagashi at Chidorigafuchi
Toro Nagashi at Shinobazuno Ike
Tsukudashima Bon Odori
Ueno Summer Festival
Unveiling of Enma Daioh at Shosenji Temple
Yasukuni Shrine Mitama Matsuri
Yasukuni Shrine Mitama Matsuri - Edo KapporeOse-no-Shishimai at Hikawa Shrine in Yashio, Saitama Prefecture


Fu-rin Matsuri at Nishi Arai Daishi


Hiratsuka Tanabata Matsuri


Kappabashi Shitamachi Tanabata Matsuri

Asagao Ichi

Asagao Ich (2012)


Narita Gion Matsuri


Hoozuki Ichi at Sensoji

Hoozuki Ichi at Sensoji 2013


Kuki's Chochin Matsuri (Day)

Kuki's Chochin Matsuri (Night)


Enoshima Shrine Tenno-Festival


Edo Kappore at Yasukuni Mitama Matsuri July 13, 2012

Yasukuni Shrine Mitama Matsuri July 14, 2012Yasukuni Mitama Matsuri

Tsukudashima Bon Odori

Toro Nagashi at Chidorigafuchi

Mizudome-no-Mai

Shishimai at Hanahata Otori Shrine

Konnyaku Enma

Enma Daioh at Taisoji Temple

Unveiling of Enma Daioh at Shosenji Temple

Toro Nagashi at Shinobazuno Ike

Ueno Summer Festival

Kawasaki Daishi Wind-bell Fair

Kumagaya Uchiwa Matsuri

Goldfish Festival

Doyo-no-Ushino-hi (Eel-Eating Day)

Lotus Flowers at Shinobazu-no-ike Pond at Ueno Park

Horoku-Kyu at Zenkokuji (Bishamonten) in Kagurazaka

Kagurazaka Awa Odori

Hanabi Taikai (Fireworks Displays)

Hanabi Taikai (Fireworks Display) at Sumida River in Asakusa

Shinjuku Eisa


Hibiya Park Giant Morning Glory Exhibition


Haneda Shrine Annual FestivalBon Odori at Tsukiji Honganji Temple

Return to top of this page