Return to Top Page
Return to January


MORE PHOTOS JANUARY


New Year's Day at Meiji Shrine


New Year's Day at Yasukuni Shrine

New Year's Day at Yasukuni Shrine 2014

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2010

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2011

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2012

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2013

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2014


New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2015

New Year's Day at Sensoji in Asakusa 2016

New Year's Day at Sensoji Temple in Asakusa 2017


New Year's Day at Narita-san Shinshoji

New Year's Day at Kawasaki Daishi Temple


New Year's Day at Kanda Myojin Shrine


New Year's Day at Shibamata Taishakuten

New Year's Day at Okunitama Shrine in Fuchu

New Year's Day at Hikawa Shrine in Omiya


New Year's Day at Shibarare Jizo


New Year's Day at Hie Shrine (2016)

Ippan Sanga

Yume-makura

Falconry

Hashigonori at Taishakuten


Hashigonori at Asakusa


Goyo Hajime

DEZOMESHIKI (New Year's Fire Review)

- Parade

- Hashigonori

- Sea Rescue

- Aerial Ladder Units

- Children

Dezuiri

Haru-no-Nanakusa

Daikon Matsuri

Tondo Yaki

Hatsu Yakushi at Arai Yakushi

Hatsu-Konpira at Toranomon Konpira-gu

Kanchu Misogi at Kanda Myojin

Kanchu Misogi at Kanda Myojin 2014


Daikoku Matsuri at Kanda Myojin

Kagura Hajime at Kanda Myojin

Kanchu Suiyoku (Midwinter Cold Water Bathing)

Kagami Biraki

Genpuku-Shiki

Seijin-no-Hi (Coming of Age Day) at Adachi-ku

Seijin-no-Hi (Coming of Age Day) at Adachi-ku 2014

Seijin-no-Hi (Coming of Age Day) at Nishi Arai Daishi

Seijin-no-Hi (Coming of Age Day) at Shibamata Taishakuten

Manaita Biraki

Enma Daioh

Usokae

Mochitsuki

Daruma Ichi

Winter Peonies

Winter Peonies (Jan. 24, 2012)

Return to top of this page