Return to Top Page
Return to December


MORE PHOTOS DECEMBER

Ame-yoko Year End Shopping in Ueno
Autumn Colored Leaves at Koishikawa Korakuen Garden
Autumn Colored Leaves at Hama Rikyu Garden
Autumn Colored Leaves at Shiba Rikyu Garden
Autumn Colored Leaves at Gotoh Museum
Autumn Colored Leaves at Meiji Jingu Gaien (Gingko Trees)
Autumn Colored Leaves at Tokyo University (Gingko Trees)
Autumn Colored Leaves at Sankeien Garden in Yokohama
Chichibu Night Festival
Fox March at Oji
Hagoita Ichi at Sensoji Temple in Asakusa
Joya-no-Kane at Sensoji Temple in Asakusa
New Year's Eve at Sensoji Temple in Asakusa
Oji Fox March
Osame-fuda Otakiage Kuyo at Kawasaki Daishi
Osame no Daishi at Nishi Arai Daishi
Toji Matsuri (Winter Solstice) at Ana Hachiman Shrine
Toshi-no-ichi at Yagenbori Fudo
Tsukiji Jogai Shijo Year End Shopping


Koishikawa Korakuen Garden

Hamarikyu Garden


Shiba Rikyu Garden

Japanese Garden of Gotoh Museum of Art


Ginkgo Trees at Meiji Jingu Gaien

Ginkgo Trees at Tokyo University

Colored Leaves of Autumn at Sankeien Garden in Yokohama

Chichibu Night Festival (Part 1)

Chichibu Night Festival (Part 2)


Hagoita Ichi at Asakusa

Hagoita Ichi at Asakusa 2009


Hagoita Ichi at Asakusa 2012


Osame-fuda Otakiage Kuyo at Kawasaki Daishi

Osame-no-Daishi (Year-end Fair) at Nishi Arai Daishi

Toji Matsuri at Ana Hachiman

Ame-yoko in Ueno

Ame-yoko in Ueno (Dec. 28, 2014)Tsukiji Jogai Shijo (Tsukiji Outside Market)

Toshi-no-ichi at Yagenbori Fudo

Toshi-no-ichi at Yagenbori Fudo in 2009

New Year's Eve at Sensoji

Joya-no-Kane at Sensoji

Fox March at Oji

Return to top of this page