Return to April

Gyoki at Zozoji

Hanamatsuri (Kanbutsu-e) at Sensoji Temple

Kanamara Matsuri

Asakusa Yabusame

Nyugakushiki

Azalea Festival at Nezu Shrine

Annual Spring Festival of Yasukuni Shrine

Fuji Matsuri (Wisteria Festival) at Kameido Tenjin

Kobudo at Katori Shrine

Daidai Kagura

Fuji Matsuri (Wisteria Festival) at Tojotei in Matsudo

Oiran Dochu

Peony Garden of Nishi-Arai Daishi

Hana Matsuri at Shibamata Taishakuten

Shirasagi no Mai at Sensoji

So-Kei Regatta

Peony Festival at Ueno Toshogu Shrine

Hana Matsuri at Gokokuji Temple

Annual Spring Festival of Meiji Shrine

Return to Top Page

Cherry Blossoms at Sankeien in Yokohama

Cherry Blossoms in Kamakura

- Kotokuin Temple

- Engakuji Temple

- Kenchoji Temple

Confucian Festival at Yushima Seido

Azalea Festival at Nezu Shrine 2010

Peony Festival at Ueno Toshogu Shrine 2010

Hono Sumo at Yasukuni Shrine

Ueno Cherry Blossoms Festival

Chidorigafuchi Cherry Blossoms

Cherry Blossoms at the Sumida Park

- Sky Tree and Cherry Blossoms

- Mukojima

Yokonakaba Shishimai at Musashi Muyarama

Sakura Matsuri at the Meguro River (Naka Meguro), April 6, 2014

Ueno Cherry Blossoms Festival (April 5, 2014)

Asakusa Yabusame 2014

Fuji Matsuri (Wisteria Festival) at Kameido Tenjin (April 26, 2014)

MORE PHOTOS APRIL

Return to top of this page

Chidorigafuchi Cherry Blossoms (March 31, 2016)