Return to Top
Return to OctoberNIHONBASHI-KYOBASHI MATSURI (Oedo Kakki Parade)
Photos in 2013


Opening Parade


Yosakoi of Kochi

Eisa of Okinawa

Kiriko of Noto

Awa Odori of Tokushima

Suzume Odori of Sendai

Danbei Odori of Maebashi

Chuo Kumin Odori of Tokyo

Sansa of Morioka

Nanking Tama Sudare of Tokyo

Kappore of Tokyo

Haiya of Kumamoto

Yuru-kyara
(humorous and gentle mascot characters of cities and prefectures)

Market

Nihonbashi Bridge